ZŠ a MŠ SEDLEC

Základní informace


Ceny stravného ve ŠJ Sedlec

s platností od 1. 3. 2017

děti MŠ:  přesnídávka  7,- Kč               žáci ZŠ   I.st.:   oběd 25,- Kč

                           oběd   18,- Kč               žáci ZŠ  II.st.:   oběd 29,- Kč  

                         svačina   7,-Kč                 zaměstnanci:   oběd 36,- Kč

                         nápoje   4,- Kč

 CELKEM 36,- Kč


Odhlašování stravy:

 • strava lze odhlásit nejpozději den předem do 14:00 hodin
 • pokud dítě onemocní, mohou si rodiče první den nemoci vyzvednout oběd ve školní jídelně do svých hygienicky čistých jídlonosičů v době od 11:30 do 12:00 hodin
 • při plánované nepřítomnosti (návštěva lékaře, dovolená atd.) není možné vydat oběd do jídlonosičů, rodič je povinen stravu předem odhlásit!

   


Jak stravu odhlásím?

 • osobně v MŠ
 • osobně ve školní jídelně
 • telefonicky:
  •  mobil do ŠJ:    731 373 713 (možno i sms)
  •  mobil do MŠ:  602 521 293 (možno i sms)
  •  tel. do MŠ:      377 966 708