ZŠ a MŠ SEDLEC

Organizace dne v MŠ


třída BERUŠKY

6.00 – 7.45 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí rozchod dětí do dvou tříd

7.45 – 8.50 ranní hry 
didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení)
ve skupinách i individuálně
ranní cvičení, relaxační cvičení, hudebně
pohybové skladby


třída VČELIČKY

6.00 – 7.30 scházení dětí ve třídě Berušek, přechod do třídy Včeliček

ranní hry dle volby a přání dětí

7.30 – 8.00 scházení dětí ve třídě Včeliček

8.00 – 8.50 ranní hry

didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení)

ve skupinách i individuálně

ranní cvičení, relaxační cvičení, hudebně

pohybové skladby


8.25 - 8.50 průběžná hygiena, svačina

8.50 – 9.30 didakticky zacílené činnosti dle TVP

9.30 – 11.30 pobyt venku

11.30 – 11.50 hygiena, oběd

11.50 – 12.10 odchod dětí po obědě

příprava ostatních na odpočinek a nespací aktivity

12.10 – 13.30 odpočinek

nespací aktivity

13.30 - 14.00 hygiena, svačina

14.00 - 16.30 volná hra, odpolední aktivity dle TVP