ZŠ a MŠ SEDLEC

Organizace dne v MŠ


ORGANIZACE DNE V MŠ SEDLEC

 

6.00 – 8.00 scházení dětí, hry a činnosti dle zájmu dětí, individuální práce

8.00 - 8.30 volná hra po příchodu dětí do MŠ, komunikační kruh, ranní cvičení 

8.30 - 8.50 průběžná hygiena, svačina

8.50 – 9.30 řízená činnost dle TVP

9.30 – 11.30 pobyt venku

11.30 – 12.00 hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.00 – 12.30 vyzvedávání dětí po po obědě

12.00 – 13.30 odpočinek dle věku dětí, náhradní klidové aktivity, individuální práce s dětmi

13.30 - 14.00 hygiena, svačina

14.00 - 16.30 vyzvedávání dětí, hry a činnosti dle zájmu dětí, individuální práce, pobyt venku