ZŠ a MŠ SEDLEC

Provoz ŠD

Ranní školní družina:  

6.30 – 7.45 - činnost volná a odpočinková
 - volná činnost, odpočinková činnost, četba, vyprávění, popřípadě snídaně a osobní hygiena

Odpolední družina:

12.10 – 14.00 činnost volná a odpočinková
 - oběd, osobní hygiena, volná činnost, odpočinková činnost, četba, vyprávění

14.00 – 15.00 činnost zájmová
 - aktivity z oblasti VV, PČ, HV, TV, DV, sportovní a turistická, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, PC programů, křížovek, her,….

15.00 – 15.30 hygiena, svačina
 - osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů – kontrola v šatnách, možné vypracování domácích úkolů či příprava na jejich vypracování

15,30 – 16,45 (16,15) – rekreační činnost
 - stolní hry, pobyt na školní zahradě, postupné uspořádání a úklid herního prostoru ve třídě, popřípadě na zahradě