ZŠ a MŠ SEDLEC

Desatero budoucího prvňáčka

  1. ZNÁM SVÉ JMÉNO A ADRESU, ZNÁM TAKÉ JMÉNA SVÝCH SOUROZENCŮ A RODIČŮ
  2. POUŽÍVÁM KOUZELNÁ SLOVÍČKA – PROSÍM, DĚKUJI – A ZDRAVENÍ MI TAKÉ NEČINÍ PROBLÉMY
  3. UMÍM SE SÁM OBLÉCI, ZAVÁZAT SI TKANIČKY A POZNAT SI SVÉ VĚCI
  4. DODRŽUJI PRAVIDLA OSOBNÍ HYGIENY
  5. UMÍM ZAZPÍVAT PÍSNIČKU A ŘÍCI KRÁTKOU BÁSNIČKU
  6. POZNÁM BARVY A GEOMETRICKÉ TVARY
  7. HRAVĚ ZVLÁDNU POČÍTÁNÍ DO DESETI
  8. PŘI KRESLENÍ SPRÁVNĚ SEDÍM A DRŽÍM TUŽKU
  9. UMÍM NASLOUCHAT, KDYŽ MI MAMINKA NEBO NĚKDO JINÝ VYPRÁVÍ NEBO ČTE POHÁDKY A DOKÁŽU SI S NÍ O TOM POVÍDAT
  10. TĚŠÍM SE DO ŠKOLY NA PANÍ UČITELKU A NA NOVÉ KAMARÁDY