ZŠ a MŠ SEDLEC

Platba stravného


Stravné je možné platit inkasem nebo hotově.
Pro platbu inkasem si prosím, nastavte na svém bankovním účtu povolení k inkasu a své číslo účtu nahlaste vedoucí školní jídelny – formulář pro zřízení inkasa je též k dispozici u vedoucí ŠJ.

Pozor – změna čísla účtu pro platbu stravného!!!
Bankovní účet pro platbu stravného:    5425494379/0800

Při zadávání povolení k inkasu nevyplňujte variabilní, konstantní ani specifický symbol!

Prosím o zřízení povolení inkasa a odevzdání potvrzení o jeho zřízení do 20. září 2018.

Pokud máte ve škole či školce více dětí, musíte mít nastaveno povolení inkasovat vícekrát v měsíci. Za každé dítě bude stravné inkasováno zvlášť.

První platba bude stržena v posledním zářijovém týdnu. Další měsíce bude stravné strženo vždy 15. den