ZŠ a MŠ SEDLEC

Platba stravného


Platba stravného

 

Stravné je vybíráno na jeden měsíc dopředu.

Stravné se hradí inkasem.

Rodiče si nastaví na svém bankovním účtu souhlas s inkasem a v jídelně nahlásí své číslo účtu, ze kterého bude jídelna stravné strhávat. Při zadávání souhlasu s inkasem neuvádějte žádný variabilní symbol (bude přidělen jídelnou = evidenční číslo strávníka).

Číslo účtu pro platbu stravného je  542 549 4379/0800.

Rodiče nově zapsaných dětí do MŠ odevzdají potvrzení o zadání souhlasu s inkasem do konce června.

Rodiče nových prvňáčků si mohou do konce června vyzvednout přihlášku ke stravování v kanceláři vedoucí ŠJ. Její součástí je formulář pro zadání souhlasu s inkasem. Rodiče, jejichž děti přechází z MŠ Sedlec do ZŠ Sedlec a již platí stravné inkasem, nemusí nic měnit, číslo účtu je stejné.

První záloha na měsíc září bude stržena k 20. 08. 2020. Každá další platba bude stržena k 15. dni v měsíci. Ke stravnému je každý měsíc připočítán poplatek za platbu inkasem ve výši 2,50Kč.

Stávající strávníci již nemusí vyplňovat přihlášku, ta platí po celou dobu školní docházky. Jen si, prosím, zkontrolujte, zda máte správně nastavený souhlas s inkasem (platnost, apod.).

 

vedoucí ŠJ :  Jitka Hadáčková

tel: 731 373 713