ZŠ a MŠ SEDLEC

Téma měsíce říjen - třída Berušky

Více zde

Příroda čaruje

  • Rozvoj poznatků o zvířátkách a ptáčcích, jejich přírodním prostředí
  • Osvojení si poznatků o přírodním prostředí, ve kterém dítě žije
  • Pozorování ptáků a zvířat v okolí školky
  • Sbírání přírodnin – plody podzimu
  • Podzimní počasí a svátky

Báseň: 
Obloha je šedivá, jak kožíšek myšky,
veverky si na zimu, schovávají šišky.
Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté,
po nich podzim přichází, tak tady mě máte!

Pohybová báseň:   
Kutálí se ze dvora, velikánská brambora.
Neviděla, neslyšela, spadla na ni závora.
Kam koukáš ty závoro? Na tebe, ty bramboro!
Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák.

Píseň: Lupínek:   
Já lupínek na dubu, dlouho tady nebudu
Pomaloučku usychám, už jen málo času mám.
Ze zelené na hnědou, máme podzim před sebou.
Chystáme se řadu dní na taneček poslední,
pak ulehnem znavení u kořenů na zemi. 

Datum vložení: 1. 10. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 11. 2019 21:21
Autor: